Над 30 години завършени работи:
най-добрата гаранция за опит и надеждност

Работим от 1985 г. редом с фирми и професионалисти за проектиране и обзавеждане на магазини, подготовка на търговски центрове и създаване на системи и складови бази за фирмена логистика. Тридесетте години завършени работи представляват най-добрата гаранция за надеждност и ефективност при реализацията на всеки проект, при съблюдаване на разходите и сроковете за доставка. Непрекъснатото присъствие в сектора ни позволи да придобием задълбочени познания за проблемите, които характеризират продукта и всеки вид стока, във всяка от конкретните фази: складиране, обработка, излагане и продажба. Ето защо нашето предложение за сътрудничество позволява на клиента икономическо и ефективно управление на логистичните и търговските процеси, с постигане на предимствата на решения, тестваните от времето, опита и многото компании, които ги са приели.

За да видите завършените работи, кликнете върху съответния сектор:Мисия: придаване на стойност на пространствата

Оборудване на търговски и складови пространства, които да позволяват на фирмата да организира, управлява и продава стоките, като минимизира времето и разходите, необходими за различните фази на работа (приемане и складиране, изтегляне и преместване, подготвяне на рафтове и представяне): проблемите, с които се сблъскват различните видове компании по отношение на размерите и характеристиките на продуктите, ни позволиха да разработим решения и предложения за изпълнение с висока степен на рентабилност и осъществимост, подкрепени от консултантски услуги, проектиране и следпродажбена помощ, измерени както за нуждите на малките и средните пространства, както и за по-големи и по-сложни проекти (супермаркети, търговски центрове, търговски обекти и др.).

За да научите подробностите за нашите услуги:

Благодарение на тези силни страни, ние успяхме и продължихме да подкрепяме клиенти във всички части на Италия, от малките населени места до големите градове и в няколко чужди държави, като станахме партньор на Група Металсистем, които са винаги активни в развитието и научните изследвания на нови продукти и решения, характеризиращи се с надеждност, простота и функционалност.

“Сметар”
за мебелировка за хранителни продукти

“Сметар”
за мебелировка за пунктове за продажби на дребно

“Сметар”
за складова логистика
© Copyright 2018 - Smetar s.r.l. - p.iva IT03241310725 | Privacy Policy | CREDITS