Добавена стойност проектиране, монтаж и следпродажбена поддръжка

Технически услуги: ценна подкрепа за клиента.

За да гарантира завършването на проект при спазване на предварително установените срокове и разходи, нашата Техническа служба помага на клиента във всички фази, необходими за ефективното доставяне на работата “до ключ” . От определянето на структурните характеристики и от избора на материалите, които ще се използват, до проектирането на пространствата и монтажните елементи; от анализа на оперативните и функционалните нужди до оценката на енергийните нужди и поддръжката; от управлението и координацията на строителните работи, спазването на действащите нормативни актове за сектора и безопасността; от изготвянето на необходимата проектна документация до връзката с обществените и бюрократичните учреждения. Има няколко технически услуги, в които трябва да знаете как да действате и да вземате правилните и изпитани решения, за да гарантирате осъществимостта и рентабилността на очакваните от клиента резултати преди и след изпълнение на работите:

  • консултиране и планиране
  • монтаж и управление на строителни обекти
  • административни и бюрократични задължения
  • поддръжка и следпродажбен сервиз

Съвкупност от дейности за координиране във всяка работа по организация и подготовка на пространствата, както за логистичните нужди от складиране, така и за търговските нужди от излагане и продажба на продукти. Ето защо техническите услуги се управляват от нашите професионалисти с по-голям опит и технически умения, гарантирани от многобройните проекти и завършените работи.

За да видите завършените работи, кликнете върху съответния сектор:“Сметар” за
мебелировка за хранителни продукти

“Сметар” за
мебелировка за пунктове за продажби на дребно

“Сметар” за
складова логистика

© Copyright 2018 - Smetar s.r.l. - p.iva IT03241310725 | Privacy Policy | CREDITS